Available courses

Chiến lược đầu tư chứng khoán Việt Nam

Khóa học cung cấp cho người học các chiến lược đầu tư chứng khoán, bàn luận về các chiến lược được áp dụng trong hoạt động điều phối và đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Kiến thức chứng khoán nâng cao

Khóa học cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về chứng khoán. Luận giải quy luật tăng, giảm của chứng khoán, các kỹ thuật nâng cao cũng như những "chiêu trò" trong hoạt động đầu tư chứng khoán.

Kiến thức chứng khoán cơ bản

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Các khái niệm, thuật ngữ, từ lóng trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, khóa học cung cấp cho người học các kỹ thuật cơ bản khi tìm hiểu về các công ty, mã chứng khoán và các kỹ thuật đầu tư cơ bản.